Skip to content
Home » Training – BULGARIAN

Training – BULGARIAN

Учебните материали, предоставени на различните езици, отразяват спецификата на страните и опита на партньорите в обучението на преподаватели по въпросите на равенството между половете в ранното образование. Презентациите и допълнителните ресурси могат да се различават на различните езици, като обаче служат за постигане на едни и същи резултати по отношение на очакваните компетентности.

TRAINING